De koffiemachines van Veromatic zijn met veel aandacht gemaakt, over elk onderdeel is nagedacht. Bij het ontwerp van een koffiemachine komt veel kijken. De materialen, gebruiksgemak, functionaliteit, uiterlijk, productie, alles moet tip top in orde zijn. In deze blog komt Hadeer Dinha aan het woord, onze product designer. Hij vertelt alles over zijn werkzaamheden bij Veromatic en hoe het ontwerpprocess van een koffiemachine verloopt.

Hadeer, wat zijn jouw werkzaamheden bij Veromatic?

Ik ben voornamelijk bezig met het ontwerpen van de koffiemachines. Mijn rol in de organisatie is om helemaal aan het begin van het ontwerpproces te zitten, waarbij ik de behoefte van verschillende stakeholders (de eindgebruiker, de klant, onze verschillende afdelingen) in kaart breng en dat vertaal in een productontwerp. Daarmee probeer ik aantrekkelijke producten te ontwerpen die zoveel mogelijk aansluiten op de markt, technisch haalbaar zijn en maakbaar zijn voor serieproductie.

Wat zijn de stappen van het ontwerpproces van een koffiemachine? 

Er zijn verschillende fases binnen het ontwerpproces. We volgen deze fases en aan het einde van elke fase beoordelen of we door kunnen gaan naar de volgende fase. De volgende fases met bijbehorende activiteiten gaan we langs:

Verkenfase

 • Aan de hand van de briefing brengen we de grote uitdagingen in kaart.
 • Mits er kennis ontbreekt om een van de uitdagingen op te lossen, wordt deze kennis extern vergaard.

Ideeën fase

 • Vervolgens organiseren we meerdere brainstormsessies om ideeën te genereren.

Conceptfase

 • Dan selecteren we een aantal interessante ideeën en werken we deze uit tot concepten, waarbij we de vorm, functie en het materiaal bepalen.
 • Dan maken we een render (3D model) of een fysieke prototype om het concept beter te kunnen beoordelen.
 • De concepten presenteren we aan diverse afdelingen (of direct aan de klant), zodat er één concept wordt gekozen om mee verder te gaan.

Uitwerking fase

 • Het concept werken we technisch uit tot een functionele prototype, waarin bijvoorbeeld de kunststof onderdelen vaak 3D-geprint zijn.
 • Het prototype wordt getest en beoordeeld.
 • Verbeteringen werken we uit tot een eindontwerp.

Realisatie fase

 • Nadat een design klaar is, gaan de leveranciers aan de slag om de onderdelen te produceren. Voor bepaalde onderdelen moeten er eerst mallen ontworpen en gemaakt worden, voordat de eerste onderdelen geproduceerd kunnen worden.

Acceptatiefase

 • Met de eerste geproduceerde onderdelen bouwen we prototypes die in het veld (klanten of eindgebruikers) getest worden.
 • Vervolgens implementeren we feedback in het ontwerp, waardoor sommige mallen aangepast moeten worden.
 • Zodra de mallen goedgekeurd zijn, kunnen we onderdelen produceren voor commerciële machines.

Nulserie

 • Voordat we machines verkopen aan klanten, draaien we eerst een nulserie om te testen of alle afdelingen en processen op elkaar afgestemd zijn.
 • Als alles in orde is produceren we de machine voor de klanten.

Benieuwd naar onze koffiemachines? Bekijk ze hier.

Heb je een voorbeeld van een product dat je hebt ontworpen?

Ik ben zowel bezig met het ontwerpen van nieuwe producten als het maken van een redesign van een bestaande koffiemachine. Zo hebben we net een redesign van een machine afgerond. Hierbij heb ik met mijn collega de voorkant opnieuw ontworpen.

In het begin krijg je bepaalde specificaties die het nieuwe ontwerp moet hebben. Met deze specificaties in gedachte, zijn we begonnen met brainstormsessies. Hierbij hebben we alle uitdagingen geformuleerd en per uitdaging gekeken hoe we het technisch gingen oplossen. 

Eén van de uitdagingen was de cup tray, deze moest in hoogte verstelbaar zijn. Hierbij mochten er geen standen voelbaar zijn, maar het moest continue verlopen. Dan kijken we tijdens een brainstormsessie specifiek naar dit onderdeel en zetten we verschillende ideeën op papier. Eerst lossen wij het probleem puur functioneel op, waarna wij het onderdeel verder optimaliseren. Hierbij ga ik kijken hoe wij het uiterlijk, gebruiksvriendelijkheid en de kosten verder kunnen verbeteren zodat het onderdeel op alle vlakken aantrekkelijk wordt.

ontwerp koffiemachine met pen

Waar let je op wanneer je een koffiemachine ontwerpt?

Eindgebruikers en andere stakeholders

Over het algemeen zet ik de eindgebruiker altijd centraal, die moet natuurlijk tevreden zijn met het product wat betreft het uiterlijk, de kwaliteit en vooral het gebruiksgemak. Daarnaast probeer ik bij elke ontwerp keuze het onderdeel vanuit verschillende perspectieven te beoordelen, ik denk dan aan onder andere ook aan de verkoper, de operator, de monteur, de fabrikant en de productiemedewerker.

Onderdelen

Ook bedenk ik vanaf de eerste schets alvast hoe ik het aantal onderdelen minimaal kan houden om de kosten beperkt te houden. Dit vergt vaak meer ontwerptijd, maar het kan achteraf veel in kosten schelen, vooral als er in mallen geïnvesteerd moet worden. Daarnaast moet je alvast een idee hebben van de productiemethode die gebruikt gaat worden voor het onderdeel, zodat je de bevestigingspunten alvast slim kan bepalen en deze netjes of onzichtbaar houdt voor de gebruiker.

Materiaal 

Verder let ik op het materiaal. Ik ben ook altijd betrokken als wij een nieuwe leveranciers bezoeken, zodat ik van te voren kan beoordelen of zij de juiste kwaliteit kunnen leveren. Daarnaast zoeken wij altijd naar duurzame oplossingen wat betreft het materiaal. Als wij bijvoorbeeld plastic moeten gebruiken, dan kijken wij of de leveranciers gerecycled plastics kan leveren. 

Ten slotte moet je bij elke keuze altijd de juiste balans proberen te vinden tussen de kwaliteit, de prijs en de doorlooptijd van het product.   

Wat doe je na het conceptontwerp?

Na het conceptontwerp draag ik het concept over aan R&D om het geheel uit te werken tot een eindproduct. In deze fasen kijk ik vanaf de zijlijn mee en probeer ik het ontwerp te bewaken, zodat er niet te veel van af wordt geweken en het zijn essentie verliest. Daarnaast ondersteun ik R&D ook op technische vlak waar nodig. Verder probeer ik de markt in de gaten te houden om bepaalde ontwikkelingen en trends op tijd te signaleren en erop te reageren met nieuwe producten. Zodra de prototypes klaar zijn, zorg ik voor de juiste tools om feedback van klanten en eindgebruikers te verkrijgen tijdens de veldtest. Hiermee kunnen wij het product verder optimaliseren. Zo leveren we een product waar ook echt vraag naar is.

Wat vind je het leukste aan het ontwerpen van koffiemachines?

Doordat ik met leveranciers, klanten en mensen van diverse afdelingen binnen de organisatie spreek, vergaar ik veel kennis en zie ik verschillende inzichten. Daardoor begrijp ik de verschillende behoeftes en ontstaat er voor mij een totaalplaatje. Het verzamelen van al deze kennis en die te vertalen in een geschikt en een aantrekkelijk ontwerp vind ik het leukste aan mijn baan.

Hoe blijf je nieuwe ideeën ontwikkelen?

Door nieuwsgierig te zijn en alles om mij heen te blijven observeren en te begrijpen. Hierdoor ga je meer verbanden leggen en dat kan leiden tot nieuwe ideeën. Ik probeer ook altijd mijn creativiteit te verbeteren door naar een product te kijken en te fantaseren hoe ik het ontwerp zou kunnen verbeteren. Daarnaast blijf ik inspiratie zoeken door trends te volgen in de technologische- en design wereld. Zo blijf je up-to-date over de nieuwste mogelijkheden.

Wil jij na deze blog meer weten over onze koffiemachines en de specificaties? Bekijk al onze koffiemachines via de button hieronder!